Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

mine0
12:52

June 16 2015

mine0
22:23
7587 46ba 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakonwalia konwalia
mine0
18:30
7260 4a9c 500
mine0
18:27
Nie umiemy żyć ze sobą 
Nie możemy żyć bez siebie,
Dobrze nam bywa bez siebie
Ale ze sobą jak w niebie.
Jesteśmy dla siebie jak chiński znak równowagi
Coraz bardziej jestem pewien
Że los dobrze nas zaprowadził.
Nie możemy istnieć bez siebie 
Jak bez nocy dzień,
Jak bez ciemności światłość
Jak bez życia śmierć,
Wiem, że rany na sercu przeze mnie zadane się goją powoli
I wiem, że to boli, Ty jesteś moją ostoją 
I chociaż nasze życia
To walka dwóch różnych światów
Moje życie bez Ciebie byłoby jak ogród bez kwiatów,
Ja czasami przy Tobie czuję się jak niemowa,
Bo w słowniku nie ma takich pięknych słów, żeby Cię zdefiniować
I nawet wszystkie razem wzięte komplementy świata
Są za brzydkie, żeby kogoś takiego nimi oplatać.
Jesteś cudem natury
Moim natchnieniem
Moją muzą
Moją weną
Moim przeznaczeniem
— polski rap taki życiowy.

June 15 2015

mine0
21:24
4057 7249
Niech każdy problem wzmacnia nas, nie dzieli.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamiimi miimi
mine0
21:23
4476 2b48
Reposted fromusual usual viawrazliwa wrazliwa
21:23
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viawrazliwa wrazliwa
mine0
18:14
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz.
— W. Myśliwski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiimi miimi
mine0
18:01
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamiimi miimi
mine0
18:01
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza viamiimi miimi
17:59
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viamiimi miimi

June 10 2015

mine0
18:13

May 27 2015

mine0
21:13
0739 e751 500
Reposted fromfoods foods viamillys millys
mine0
21:11
1541 5da3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa

May 19 2015

mine0
18:40
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 18 2015

mine0
21:36
9659 c390 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vianadelle nadelle
mine0
20:46
2679 8b8b
Reposted fromdo-your-research do-your-research vianadelle nadelle
mine0
20:41

May 15 2015

mine0
11:53
6178 ef72
Reposted fromyoungblood youngblood viam-jak-magia m-jak-magia
mine0
11:50
Reposted fromtilde tilde viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl